Veri Sorumlusu

Erba Led Aydınlatma Teknolojileri Limited Şirket

https://erbalights.com/ domain adresine sahip olan web sitemizde kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereği, web sitemizi kullanmanızla ilgili olarak elde edilen verilerin toplanması, saklanması, aktarılması ve işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Erba Led Aydınlatma Teknolojileri Limited Şirketi olarak, müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın gizlilik haklarına saygı duyuyoruz ve kişisel verilerinizi koruma konusunda büyük önem taşıyoruz. Müşteri memnuniyetini sağlamak ve hizmetlerimizi iyileştirmek için çeşitli kişisel verileri toplamakta ve işlemekteyiz. 

Topladığımız Kişisel Veriler: Müşterilerimizden veya kullanıcılardan aşağıdaki bilgileri talep ederek çeşitli kişisel veriler toplamaktayız: Temel kimlik bilgileri: Ad, soyad gibi temel kimlik bilgileri. İletişim bilgileri: Adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileri. Ödeme bilgileri: Kredi kartı bilgileri, fatura adresi, ödeme geçmişi gibi ödeme bilgileri. Sipariş ve satın alma verileri: Siparişleriniz, tercihleriniz, satın alma geçmişi gibi veriler. İnternet protokolü (IP) adresi ve çerezler aracılığıyla toplanan bilgiler: Web sitemizi kullanırken otomatik olarak toplanan IP adresleri ve çerezler aracılığıyla elde edilen kullanıcı tercihleri, tarayıcı bilgileri, site etkileşimleri gibi bilgiler.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Erba Led Aydınlatma Teknolojileri Limited Şirket, kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işleyebilir:

 • Web sitesi üzerinden verilen hizmetlerin sunulması ve değiştirilmesi
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi
 • Sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması
 • Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Pazar araştırması yapılması
 • İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi
 • Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi
 • Elektronik ticaretin düzenlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Şirket web sitesinin ve verilerin işlenme amacına uygun ürün ve hizmetlerin reklamlarının ilgili kişiye iletilmesi
 • Web sitesindeki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçiş ve satın alma deneyimlerinin iyileştirilmesi
 • İrtibat ve iletişim sağlanması
 • İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler ve hizmet alınan firmalarla ticari ilişkilerin yürütülmesi
 • İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması
 • Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlanması
 • Şirket tarafından düzenlenen etkinliklerde, eğitimlerde ve yarışmalarda katılımcı kaydının oluşturulması ve ödüllerin teslim edilmesi
 • Adli veya idari süreçlerin yönetimi ve taleplere cevap verilmesi
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi
 • Şirketin birleşme, bölünme veya devir işlemlerinden kaynaklanan sonuçların temin edilmesi
 • Sosyal medya paylaşımlarında çalışanların veya müşterilerin tanıtılması
 • İş başvurularının değerlendirilmesi ve iş ilişkilerinin yürütülmesi
 • Çalışanların eğitimlere katılımının kaydedilmesi
 • Şirket web sitesinin ve uygulamalarının güvenliğinin sağlanması
 • Kişisel veri envanterinin oluşturulması
 • Soru, talep, öneri, şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi ve cevaplandırılması
 • Sözleşmenin ifası, veri güvenliği, şirket politikalarına uyum ve diğer amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında bulunan sistemlere verilerin aktarılması.

Kişisel Veri Toplanmanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sözleşmesel veya mevzuat çerçevesinde belirlenen diğer sebeplerle işletme konusu gereği otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Açık Rıza Olmaksızın İşlenen Kişisel Veriler

KVKK gereği, tarafınızca kamuya açık olarak paylaşılarak alenileştirilen kişisel bilgilerinizi açık rızanız olmaksızın işleyebilir ve üçüncü kişilerle paylaşabiliriz. Mevzuatta açıkça kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işlemeyi hukuka uygun hale getiren hükümlerin bulunması durumunda açık rızanız olmaksızın işleme ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşabiliriz. Ayrıca, yürürlükte olan kanunlar, düzenlemeler veya mahkeme kararları gereği açıklanması gereken bilgilerin açık rıza olmaksızın işlenmesi mümkündür. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda da kişisel verileriniz açık rıza olmaksızın işlenebilir.

Üçüncü Kişilere Aktarılan Veriler

Kişisel verileriniz, KVKK’daki haklarınız saklı kalmak üzere ticari faaliyetlerimiz kapsamında, şirket çalışanlarına, şirket görevlilerine, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilere, veri işleme faaliyetini gerçekleştirmek üzere yurt içinde veya yurt dışında bulunan bulut şirketlerine ve işbirliği yaptığımız danışman ve anlaşmalı kuruluşlara aktarılabilmektedir. Ayrıca, reklam ve pazarlama ajanslarıyla işbirliği yaparak ilgili kişiye reklam sunumu için kişisel verilerinizi kullanabiliriz. Bu paylaşımlar, Veri Sorumlusu’na açık rıza göstermeniz durumunda gerçekleştirilecektir.

Ağ Sunucusu Veri Günlüğü

İnternet sitemize giriş yaptığınızda, ağ tarayıcınız otomatik olarak veri günlüğü olarak adlandırılan aşağıdaki bilgileri internet sunucusuna aktarmaktadır: giriş tarihi, giriş zamanı, başvuru internet sitesinin URL’si, alınan dosyalar, iletilen veri miktarı, tarayıcı tipi ve versiyonu, işletim sistemi, IP adresi ve internet erişim sağlayıcınızın alan adı. Bu bilgiler, istenen içeriğin doğru şekilde teslim edilmesi için teknik amaçlarla toplanmaktadır ve daha sonra silinmektedir.

Çerez Politikası 

Çerezler, tarayıcınıza iletilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitelerinde tanınmanızı sağlar ve web deneyiminizi geliştirmek için kullanılır. Çerezler, kişisel verilerinizi içermemektedir ve kişisel verilerinizin çerezler aracılığıyla toplanması veya kullanılması için açık rızanız talep edilir. Çerez kullanımını reddetme veya çerez ayarlarını değiştirme seçenekleriniz bulunmaktadır. Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri kabul etmeyi reddedebilir veya çerez kullanıldığında size bildirim gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Ancak, çerez kullanımını reddetmeniz durumunda bazı internet sitelerinin düzgün çalışmayabileceğini veya bazı işlevlerin kullanılamayabileceğini unutmayın.

Veri Güvenliği

Erba Led Aydınlatma Teknolojileri Limited Şirket, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır. Veri güvenliği için uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel süreçleri kullanmaktadır. Bununla birlikte, internet üzerinden yapılan iletişimde veya veri depolamada tam güvenlik garanti edilemez. Bu nedenle, kişisel verilerinizi paylaşmadan önce internet üzerinden iletişim kurarken veya bilgisayarınıza kişisel verileri kaydederken dikkatli olmanızı öneririz.

Haklarınız

KVKK uyarınca, kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimizi öğrenme
 • Kişisel verilerinizi talep etme ve erişim hakkı
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep etme
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin veya aktarılmasının durdurulmasını talep etme
 • Kişisel verilerinizin otomatik sistemlerle analiz edilmesine itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarar görmeniz halinde tazminat talep etme
 • Kişisel verilerinizin korunmasıyla ilgili haklarınızın nasıl kullanılacağı hakkında bilgi talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak veya kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir konuda bize ulaşmak isterseniz, kvkk@erbalite.com adresine e-posta göndererek veya web sitemizdeki iletişim formunu kullanarak bize başvurabilirsiniz.

Bu açıklama, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz konusunda size genel bir bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizle ilgili daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz.